บ้านพักโซน A บ้านพักโซน B บ้านพักโซน C
     
ตึกแถว ห้องแถว อาคารชุด
  ...ประกาศ คำสั่ง บันทึกข้อความ อื่นๆ...
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรและการเข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยฯ
การบริหารจัดการรายได้ อาคารที่พักอาศัยบุคลากร 2562
แบบคำขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยฯ
(ร่าง)สัญญาการเข้าพักในที่อาศัย
คณะกรรมการบริหารหอพักบุคลากร
ประกาศ เรื่องการบริหารจัดการของอาคารหอพักบุคลากร ปี 2562
 
บ้านพักข้าราชการ