โครงสร้างงานบริหารทั่วไป
เอกสารดาวน์โหลด                  
            นางสาวนันทกา เรืองศิริกุล            
      หัวหน้างาน      
                     
        นายจีรศักดิ์ ประทานสิทธิ์ นายศิรวิชญ์ งามสมิทธิ์        
        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์        
                               
    แน็ท     กิ่ง     เดียร์     น้ำ
นางสาวกาญจนา ตาจา นางสาวบุญธณิกา กันชม นางสาวสุริษา หมีบุรุษ นางสาวฐิติภัทร มะโนพันธ์
    ริบบิ้น     มิ้นท์     จ๊ะจ๋า     นิ้ง
นางสาวมัสหยา ประพัตร์ นางสาวนันทพร กันสา นางสาวสุภาภรณ์ บุญสารวัง นางสาวปภาวดี ชื่นสุวรรณ