มิถุนายน 2562
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ห้องประชุม ชั้น 8 (วิทย์)ออก                 * *   *       * * * *     *   *   *    
ห้องประชุม ชั้น 8 (เวศน์)ตก       - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -    
ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 500             กบศ * *       กบศ           *         *        
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 200     ปชส กบศ *         กบศ           * *     กบศ        
ห้องประชุมโอฬารรมย์ 200     ปชส   กบศ *         กบศ   *         *       *        
ใบขอใช้บริการห้องประชุม
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน

3 หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีใน รัชกาลที่ 10