กุมภาพันธ์ 2562
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ห้องประชุม ชั้น 8 (วิทย์)ออก       *   * *           * *       *   * * *       *   *
ห้องประชุม ชั้น 8 (เวศน์)ตก                       * * *         *   *         * *
ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 500       สัมมนาสภา นศ.* *                 *   * lc*       ครุฯ*
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 200       สัมมนาสภา นศ.* * อบรมลูกไก่*         lc*            
ห้องประชุมโอฬารรมย์ 200       สัมมนาสภา นศ.* * อบรมลูกไก่*         lc*            
ใบขอใช้บริการห้องประชุม
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน

19 หยุดวันมาฆบูชา