มกราคม 2562
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ห้องประชุม ชั้น 8 (วิทย์)ออก                           *   *   *         * *       * * * *
ห้องประชุม ชั้น 8 (เวศน์)ตก   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   *  
ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 500               สภา*           สภา*         สัมมนาผู้นำ นศ.*          
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 200                       *             * สัมมนาผู้นำ นศ.*   สวพ* *  
ห้องประชุมโอฬารรมย์ 200             สภา*       *   สภา*         สัมมนาผู้นำ นศ.*   สวพ*   *
ใบขอใช้บริการห้องประชุม
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน

1 หยุดวันขึ้นปีใหม่