พฤศจิกายน 2561
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ห้องประชุม ชั้น 8 (วิทย์)ออก           กจ   *                       *   *             *
ห้องประชุม ชั้น 8 (เวศน์)ตก                                             *     *        
ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 500                 *                                        
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 200           *   * * *           *         วิ     *     วิ
ห้องประชุมโอฬารรมย์ 200           *   *               *       วิ     *   *   วิ
หอประชุมใหญ่ อบรมผู้กำกับลูกเสือ                                          
ใบขอใช้บริการห้องประชุม
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน