รวมลิงค์ศิษย์เก่า
       
 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2543 ห้อง 1
http://www.comsci2000.com
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2543 ห้อง 2
http://www.wittayayasarn.th.gs
 
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2543 ห้อง 2
http://www.edcom2000.com
         
       
คอมพิวเตอร์ ปี 2542
http://www.computer1999.co.cc
       
         
สามารถเสนอลิงค์เว็บศิษย์เก่าได้ทางเว็บบอร์ดค่ะ
ลงทะเบียนศิษย์เก่า กระดานพูดคุยศิษย์เก่า